L’Agència Catalana de l’Aigua invertirà més de 14 milions d’euros per millorar el funcionament de la depuradora de la Llagosta

31/10/2018 | Actualitat

EDAR llagosta noti ACAL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera han signat un conveni per ampliar i millorar el funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la Llagosta, al Vallès Oriental.

Aquest acord fixa com s’articularà el finançament per a executar els treballs de millora, una actuació que es troba inclosa en la vigent planificació hidrològica catalana (període 2016-2021).

L’ACA té previst aportar un import superior als 14 milions d’euros per finançar els treballs, que faran possible la reducció de nutrients i la construcció d’un tercer decantador secundari. El Consorci Besòs Tordera, per la seva banda, durà a terme l’execució de les obres, que es realitzaran durant el període 2019-2020, i serà el titular de la infraestructura.

Sanejament a Catalunya

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d’avui les 517 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana. Pel que fa al Vallès Oriental, la comarca compta amb 22 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.

EDAR LA LLAGOSTAImprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació