Ja es pot consultar l’estudi comparatiu sobre l’evolució de la conca del Besòs elaborat per l’ICTA-UAB i el Consorci

23/10/2018 | Actualitat

portada estudi biodiversitatJa està disponible l’informe Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017), finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals).

Aquest informe analitza en profunditat l’evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs i posa de manifest la millora aconseguida en aquest període gràcies a la implantació d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) arreu de la conca i als avenços en els processos de tractament d’aquestes aigües. Tot això ha fet possible la recuperació dels entorns fluvials i la seva flora, i un augment significatiu del nombre d’espècies animals. En aquest sentit, l’estudi posa especial èmfasi en l’expansió per gran part de la conca d’espècies clau indicadores de qualitat, com el blauet i la llúdriga, així com també la propagació d’espècies indicadores d’alteració com la tortuga de Florida i el visó americà.

 Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació