L’ACA i el Consorci assoleixen diversos acords per millorar el sanejament a la conca de la Tordera

21/11/2017 | Actualitat

RIERA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERAL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera han signat recentment diversos convenis destinats a garantir el funcionament, finançament i explotació de cinc sistemes de sanejament de la conca de la Tordera, concretament els de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Campins, Can Ram (Sant Pere de Vilamajor), i Pertegàs (Fogars de Montclús).

Els costos de licitació d’aquests cinc sistemes de sanejament, quantificats aproximadament en 1.069.000 euros/any, queden recollits en els esmentats convenis. El Consorci passa a ser administració actuant, encarregada de la seva gestió.

D’aquesta manera, el Consorci passarà a gestionar un total de 22 sistemes de sanejament, 17 a la conca del Besòs i 5, a la conca de la Tordera.

Impuls al sanejament del Montseny

Ambdues entitats també han signat un acord per impulsar la construcció del sistema de sanejament del municipi del Montseny. L’ACA destinarà 45.000 euros per habilitar la redacció del projecte constructiu i el Consorci durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació.

Aquesta actuació forma part de les mesures contemplades en el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2016-21).Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació