L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci Besòs Tordera milloren la xarxa de col•lectors d’aigües residuals d’Aiguafreda

10/07/2017 | Actualitat

COLECTOR RIU CONGOSTL’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci Besòs Tordera han signat, recentment, un conveni per a la renovació i millora de la xarxa de col·lectors en alta del municipi d’Aiguafreda, al Vallès Oriental.

Mitjançant aquest acord es determina com es durà a terme el finançament d’aquesta inversió, inclosa en el vigent Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures associat.

L’import previst per l’agència és de 2,2 milions d’euros, incloses l’execució i direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i l’afectació als terrenys, realitzant-se aquesta aportació en les anualitats 2017 i 2018.

El Consorci Besòs Tordera, per la seva banda, durà a terme l’execució de l’actuació i serà, al finalitzar els treballs, l’administració titular de la infraestructura.

Sanejament a Catalunya

El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures (2016-21) inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes de sanejament existents, així com la posada en marxa de noves depuradores per garantir el manteniment i millora de l’estat ecològic de les nostres masses d’aigua, tant les superficials com les subterrànies i marines.

Actualment hi ha 515 depuradores existents a Catalunya que garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana.Imprimeix aquesta publicació Imprimeix aquesta publicació