Òrgans de govern

Junta General

Formada per un representant de cada ens consorciat amb un vot proporcional al nombre d’habitants representats.

Comissió de Govern

Conformada per un representant de cada subconca (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes, Ripoll i Besòs), més el president i els tres vicepresidents.

Veure membres de la Comissió de Govern

Comissió de Govern

Presidència

Triada per la Junta General d’entre els seus membres alcaldes.

Gerència

Nomenada per la Junta General.

Nota: Les competències i funcionalitats dels òrgans de govern del Consorci es troben definides a l’Apartat II dels Estatuts del Consorci.

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina