- Consorci Besòs Tordera - http://besos-tordera.cat -

Municipis i ens consorciats

Municipis

Ajuntament amb competències de sanejament en alta delegades al Consorci

Organismes Supramunicipals