Estudis i Projectes

Informe elaborat pel departament d’enginyeria del Consorci Besòs Tordera on s’estableixen algunes de les pautes i principals requisits sobre els materials i l’execució de Xarxes de sanejament. Aquest document, que unifica criteris i garanteix la qualitat d’aquestes construccions, esdevé una guia a tenir en compte per part de projectistes, constructors, directors d’obra, administracions i promotors.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A XARXES DE SANEJAMENT

portada estudi biodiversitatAquest informe està finançat i coordinat pel Consorci i elaborat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), amb el suport del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Analitza en profunditat com l’evolució dels sistemes de sanejament a la conca del Besòs ha revertit en una millora dels espais fluvials, amb la recuperació d’espècies claus indicadores de qualitat com el blauet i la llúdriga..

Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (1997-2017),

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina