Estudis i Projectes

Informe elaborat pel departament d’enginyeria del Consorci Besòs Tordera on s’estableixen algunes de les pautes i principals requisits sobre els materials i l’execució de Xarxes de sanejament. Aquest document, que unifica criteris i garanteix la qualitat d’aquestes construccions, esdevé una guia a tenir en compte per part de projectistes, constructors, directors d’obra, administracions i promotors.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A XARXES DE SANEJAMENT

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina