Sistema Santa Maria de PalautorderaDESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Santa Maria Palautordera, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Santa Maria Palautordera i Sant Esteve de Palautordera. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en alta d’aproximadament 3,2 km de longitud fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 1998 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 3.255 m3/dia i amb la incorporació de la reducció de nitrogen i de fòsfor.

L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’elevació d’aigua (situat fora del recinte de l’EDAR) / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / reactor biològic / decantació secundària (clarificadors).
  • Línia de fangs: espessidor (gravetat) de fangs secundaris / deshidratació dels fangs mitjançant centrífuga.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 3.255 m3/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 235 Kw
CABAL MIG DIARI 135 m3/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 6.700 m2
POBLACIÓ EQUIVALENT 17.900 hab/equi
DBO ENTRADA 330 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 300 mg/l SS SORTIDA <35 mg/l
N-Tot ENTRADA 50 mg/l N-Tot SORTIDA <15 mg/l
P-Tot ENTRADA 7 mg/l P-Tot SORTIDA <2 mg/l
ANY CONSTRUCCIÓ 1998 DEPURADORA 1.846.693€
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina