R+D+i

El Consorci, a través del departament de R+D+i, té com a objectiu la recerca i aplicació de les millors tecnologies disponibles, així com de les més noves i incipients per a la millora contínua dels tractaments de depuració i dels sistemes de sanejament en general. L’objectiu final és afrontar de la millor manera els requeriments del servei i la qualitat de les aigües actuals i futures.

Les línies de recerca i desenvolupament són realitzades, en molts casos, conjuntament amb altres administracions responsables de sanejament, empreses especialitzades del sector, centres de recerca i universitats.

R+D+ILes principals línies de recerca del Consorci:

  • Aplicació de noves tecnologies per a l’optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
  • Aplicació de nou instrumental i equips per al control i optimització dels sistemes de sanejament d’aigua residual.
  • Aplicació de nous sistemes de mesura i control en temps real.
  • Desenvolupament de sistemes d’ajuda a la decisió i gestió de la informació.
  • Reutilització planificada d’aigües residuals depurades en l’àmbit del Consorci.

Urban River Lab

Instal·lat a l’EDAR Montornès del Vallès, l’Urban River Lab és un laboratori a l’aire lliure que consta de 18 canals fluvials, de 12 m de llargària i 60 cm d’amplada, que volen simular el comportament dels rius urbans i que han estat dissenyats per avaluar els efectes de les aigües efluents de les depuradores sobre els rius receptors, examinar els mecanismes naturals que poden contribuir a reduir aquests impactes i proposar estratègies alternatives de gestió ambiental dels recursos hídrics que tenim. A més, també disposa de 12 piscines que recreen aiguamolls i que permeten fer proves sobre aquests tractaments terciaris. L’objectiu final d’aquests treballs és la seva aplicació a les restauracions fluvials que es duen a terme als nostres entorns fluvials.

logo URL

 

 

 

 

 

 

L’URL es va inaugurar el desembre de 2014 i ja ha estat objecte de diferents investigacions. Aquesta plataforma experimental disposa d’una pàgina web pròpia (urbanriverlab.com).

L’URL, nascut en el marc del projecte europeu de recerca INTERFACES (Marie Curie Actions Initial Training Networks ITN de la Unió Europea), és fruit del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  l’Ajuntament de Montornès del Vallès, Naturalea-Conservació SL i el Consorci Besòs Tordera.

Podeu conèixer més sobre l’URL en el següent vídeo.


Projecte d’Investigació per a la Detecció i Control d’Escumes en Efluent d’EDAR (CBT – UdG)

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte i la presència d’escumes en les aigües efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), el Consorci Besòs Tordera ha signat un conveni amb la Universitat de Girona (UdG) per dur a terme un projecte d’investigació que ajudi a la detecció i control automàtic d’escumes en aquestes instal·lacions. Aquest conveni preveu l’aplicació d’aquesta metodologia en una de les EDAR que gestiona el Consorci. Aquest repte tecnològic de gran interès consta d’un programari especialitzat (Figura 1) que integra les funcionalitats necessàries per obtenir, de manera automàtica, informació gràfica de l’EDAR mitjançant l’ús d’imatges, processant-les posteriorment per tal d’efectuar el control de l’escuma en l’efluent de la depuradora.

D’aquesta manera, s’aconsegueix optimitzar l’ús de la instal·lació i reduir els costos derivats d’aquesta operació. El programari desenvolupat és totalment modular, fet que permet adaptar-lo fàcilment a qualsevol EDAR. La col·laboració s’ha realitzat amb el Centre de Tecnologies en Imatge i Gràfics (TIG), format per un equip de 17 investigadors del Laboratori de Gràfics i Imatges (GILAB) de la UdG. Els seus investigadors són de l`àmbit de les Ciències de la Computació i formen part del Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística i de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG.

Figura 1. Prototip eina detecció/control escumes en efluent EDAR

Figura 1. Prototip eina detecció/control escumes en efluent EDAR.

Les línies d’investigació del grup són: els videojocs, el processament d’imatges, les imatges mèdiques, la visualització científica, la selecció de punts de vista, el reconeixement de formes i la formació on line. En aquests àmbits, els investigadors del centre han editat al voltant de 100 publicacions internacionals –amb més de 40 revistes indexades per Thomson ISI–, així com quatre llibres, i han supervisat nou tesis de doctorat en els últims cinc anys.

LOGO ACCIOAquest projecte compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya a través del seu Programa de Cupons a la Innovació 2016 (ACCIÓ).

 

 

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina