- Consorci Besòs Tordera - http://besos-tordera.cat -

Laboratori

El Consorci Besòs Tordera, dintre del seu abast d’activitats tècniques, disposa d’un laboratori amb experiència i òptimes prestacions, que ofereix al sector públic i privat assistència analítica i tècnica en la realització de:

Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del BesòsL’any 1991, va aconseguir l’homologació com a Establiment Tècnic Auxiliar del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, i l’any 2018 va obtenir l’acreditació d’Entitat Col·laboradora de Medi Ambient (amb número 083-LA-AIG-R) com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments per al camp d’actuació LAR. Així doncs, ofereix la seva experiència en l’anàlisi i presentació d’informes d’anàlisis:

El Laboratori es troba acreditat segons els criteris recollits a la norma UNE-EN ISO 17025:2017 per a la realització dels assajos del Sector Mediambiental definits a l’annex tècnic de l’acreditació núm. 1275/LE2414, atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Per dur a terme la seva tasca, el laboratori disposa d’òptimes prestacions
instrumentals:

Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs Laboratori Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs