Anuncis

Juliol 2017
“Subministrament, muntatge i instal·lació d’un grup electrogen a l’EDAR Sant Celoni”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a les sitges de fang a l’EDAR La Llagosta”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
“Millora del bombament de fang deshidratat a la sitja de fang a l’EDAR Granollers”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Serveis de consultoria per a la direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut per a l’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi d’alternatives i projecte constructiu de millora dels col·lectors d’Aiguafreda. Modificat 2”. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-07-10
Maig 2017
Acta de l’obertura del sobre núm. 3 de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació de l’Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.”/a> Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Valoració de les pliques presentades el 18/04/2017. Consorci Besòs Tordera 2017-05-10
Març 2017
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició / renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la Via Europa al TM de Les Franqueses del Vallès.” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2017-03-13
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”. Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Plec de condicions tècniques particulars que regirà el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer Via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès”.  Consorci Besòs Tordera 2017-03-01
Estudi de solucions per a la reposició/renovació del col·lector en alta GR01 per intrusió d’arrels al tram del carrer de la via Europa al T.M. de Les Franqueses del Vallès. Pressupost GR01. Consorci Besòs Tordera 2016-07
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Desembre 2016
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (C) Montornès del Vallès, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (D) La Llagosta, i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Acta de l’obertura del Sobre C de les licitacions presentades pel concurs convocat per a la contractació dels Serveis d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017), i proposta d’adjudicació. Consorci Besòs Tordera 2016-12-02
Novembre 2016
Valoració tècnica de les pliques presentades el 30/09/2016 del Concurs del Servei d’Operació i Manteniment dels Sistemes de sanejament (A) Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès, (B) Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt, (C) Montornès del Vallès, (D) La Llagosta i (E) Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, EBAR Can Falguera i Castellar del Vallès (des del 01/02/2017). Consorci Besòs Tordera 2016-11-11
Convocatòria de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-11-08
Setembre 2016
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci Besòs Tordera 2016-09-28
Resolució relativa a un error detectat en el Plec de prescripcions Tècniques particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci Besòs Tordera 2016-09-15
Agost 2016
Plec de Clàusules Tècniques i Administratives particulars que regirà la contractació de les obres de “Reposició integral del Centre de Control de motors (CCM-R01) a l’EDAR Granollers”. Consorci Besòs Tordera 2016-08-02
Juliol 2016
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Vilanova del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Can Canyameres, l’EBAR Can Falguera (des de l’1 de gener de 2017) i Castellar del Vallès (a partir de l’1 de febrer de 2017). Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment dels Sistemes de sanejament Granollers, La Garriga, Congost i l’EDAR Corró d’Amunt. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament La Llagosta. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Plec de condicions tècniques i administratives particulars que regirà la contractació del servei d’operació i manteniment del Sistema de sanejament Montornès del Vallès. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-06-29
Febrer 2016
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Plec de clàusules tècniques particulars del contracte de serveis del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs. Programa d’educació ambiental a la Conca del Besòs curs 2016/17. Procediment negociat amb publicitat. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2016-02-16
Setembre 2015
Valoració tècnica de les pliques presentades 01/09/2015 – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-09-09
Agost 2015
Anunci de correcció d’errades – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-08-12
Juliol 2015
Anunci – Execució de les obres contingudes en el projecte “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col·lector en alta LR02 – Actuació 2: Clavegueram municipal. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-07-31
Composició de la Mesa de Contractació. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-31
Plec de condicions tècniques particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Plec de condicions administratives particulars que regiran el contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte: “Renovació de la xarxa de sanejament del Passeig de Colom. Terme municipal de Cardedeu. Actuació 1: Col.lector en alta LR02. Actuació 2: Clavegueram municipal. Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Projecte constructiu de “Renovació de la Xarxa de sanejament del Passeig Colom. Terme municipal de Cardedeu.Pressupost Actuació 1 en TCQPressupost Actuació 2 en TCQ Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2015-07-29
Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 2013-12-11
Febrer 2015
Ordenances Fiscals per a l’any 2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-02-18
Gener 2015
Pressupost General per a l’any 2015 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2015-01-29
Octubre 2014
Anunci d’aprovació definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de caràcter estàndard redactats per la Diputació de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2014-10-03
Juliol 2014
Graduació de l’import de les sancions del “Reglament regulador d’abocaments” Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-07-07
Març 2014
Programa d’educació ambiental a la Conca del riu Besòs curs 2014/2015. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2014-03-05
Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina