L’Oficina Tècnica de Drenatges Urbans del Besòs, SL realitza diverses tasques, la major part de les quals són destinades a donar suport a altres departaments de l’empresa. Entre les tasques més significatives que es duen a terme cal destacar:

Assessoraments de xarxa de clavegueram.
Redacció de Plans Directors de Clavegueram.
Actualització de Plans Directors de Clavegueram.
Redacció de Projectes Constructius.
Estudis de xarxes de clavegueram.

Per dur a terme aquestes feines, l’Oficina Tècnica disposa de programes de simulació de xarxes de clavegueram (MOUSE i Infoworks), que permeten analitzar el funcionament actual i futur de les xarxes de clavegueram, d’edició gràfica, per elaborar tot tipus de plànols, de gestió d’informació i de càlcul de pressupostos, entre d’altres.Pla Director

Inici
   
DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL
Av. Sant Julià, 241
08403 - GRANOLLERS
Tel. 93 840 52 77
 

Responsable:
Sr. Isaac Sánchez
a/e: isanchezb@agbar.net

 


 

Última Actualització: 23/07/2009