Personal Operari
El servei de Manteniment de Col·lectors en Alta, du a terme les diferents tasques de manteniment, tant preventiu com correctiu, en la totalitat de la xarxa de Sanejament de Col·lectors en Alta que engloba la conca del riu Besòs i gestionada pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
 
   
La xarxa de col·lectors en alta on es realitza el manteniment està formada per un total de 281’5 Km de recorregut, prop de 5800 pous de registre i un total de 35 Estacions de Bombament d’Aigua Residual. També es realitza el manteniment a 8 Estacions de Bombament d’aigües Residuals pròpies de Municipis, i que es troben en la xarxa de clavegueram municipal.
 
   
El departament està format per un equip humà de 2 parelles d’operaris amb dos vehicles 4×4, dos electromecànics amb les seves respectives furgonetes, un encarregat general i un cap de servei.
Equip i Flota de vehicles
 
   
   
 
Un exemple de les diferents tasques que es desenvolupen en aquest departament són:
 

 
Treball de Camp

Manteniment preventiu/correctiu del pous de registre.

Manteniment preventiu/correctiu d’Estacions de Bombament d’aigües Residuals.

Tasques de presa d’amidaments de cabals d’aigua residual amb equip propi de cabalímetre.

Telesupervisió i gestió d’alarmes produïdes en les EBAR’s amb atenció 24h.
 

 

Treball de Camp   Treball de Camp


Inici
   
DRENATGES URBANS DEL BESÒS, SL
Av. Sant Julià, 241
08403 - GRANOLLERS
Tel. 93 840 52 77
 

Responsable:
Sr. Jesús Belda
a/e: jbeldan@agbar.net

 
Última Actualització: 23/07/2009