Amb l’objectiu d’implicar i conscienciar la ciutadania en el correcte manteniment dels nostres rius i entorns fluvials, el Consorci Besòs Tordera presenta aquesta campanya.

Llences l’oli de la cuina per la pica? Llences els medicaments caducats o que ja no necessites pel vàter? I les tovalloletes humides, les pintures o d’altres dissolvents? Tens jardí a casa… com et desfàs de les restes de poda? Fas servir les papereres? Aquestes són només algunes de les accions que, potser estem fent malament i, de retruc, perjudicant els nostres entorns fluvials. Per aquest motiu, el Consorci presenta la campanya “Els rius a les teves mans”. Es tracta d’una campanya de conscienciació i pedagogia, feta amb un to divertit, original i fresc, que posa l’accent en 9 problemàtiques concretes i actuals que s’han d’evitar per millorar l’estat dels nostres rius. Es tracta de corregir determinats hàbits, alguns diaris i d’altres més puntuals, uns que fem a casa i altres quan visitem la natura, que repercuteixen directament en la salut dels nostres entorns fluvials.
No és novetat si diem que la qualitat de l’aigua dels nostres rius ha millorat moltíssim en els darrers 25 anys. Tampoc ho és si ho diem dels nostres entorns fluvials, uns espais recuperats, o bé en procés de recuperació, que reben diàriament centenars de persones que s’hi acosten per fer esport, fer vida, per connectar amb la natura… però també ho hem de fer d’una manera responsable i tenint present que la nostra estada no ha de deixar petjada. La responsabilitat final d’actuar correctament, a dins i a fora, és nostra i tenim la solució a les nostres mans.

“A tot el material gràfic de la campanya només es veuen mans, de manera que tothom pugui sentir-se identificat i entengui que té la solució a les seves mans.”

Amb l’objectiu que aquests missatges, directes i senzills, arribin a tota la ciutadania s’han plantejat diverses vies de difusió, si bé les xarxes socials hi jugaran un paper destacat. S’ha posat en marxa una nova eina que ha de jugar un paper fonamental en la interacció amb la ciutadania: el bloc
blog.besos-tordera.cat. Des d’aquest espai, es podrà accedir, veure i compartir tot el material gràfic (pòsters, desplegables, cartells, etc.) i audiovisual vinculat a la campanya, ja que el 9 imputs que l’estructuren s’han concentrat en cinc originals i divertits espots d’entre 20 i 30 segons. El blog oferirà també informació d’interès sobre activitats, concursos i actes organitzats pel Consorci.

Gràfiques de la campanya

Vídeos de la campanya

Idioma »